.Oslo #Kvadraturen

På kryss og tvers gjennom Kvadraturen - trykk grafiske øyeblikksbilder

Kriss cross through Oslos Kvadratur - print graphic snapshots

Impressions, insights. contrasts.


På kryss og tvers gjennom Kvadraturen –   trykk-grafiske øyeblikksbilder

 

Arbeidet mitt gir et tilbakeblikk på en dagstur gjennom Kvadraturen sommeren 2015. Med kameraet mitt foreviget jeg inntrykk og situasjoner fotografisk som spontant møtte meg der.  Det kan være allslags trafikk, turisme, et yrende folkeliv, lifestyle og konsum, men også arkitektur, minnesmerker og museer. Bakgrunnen var egentlig ikke en målbevisst leting etter severdigheter, men heller bare en spasertur gjennom en bydel i Oslo. Gatefluktenes klare rettvinklede struktur med stadig nye kryss inn i nye gater bestemmer retningene til bevegelsene, oppholdet og blikkvinkelen.

I de gatebildene som hele tiden gjentar seg og som nærmest virker identiske, er det ikke bare det historiske Oslo som kan gjenkjennes på tidenes spor, men derimot også byens ønske om å integrere Kvadraturen i nåtiden og representere norsk kultur. Slik blir de mangfoldige kontrastene iøynefallende som forbinder et moderne og aktivt byliv med historiske vitnemål.

Arbeidet mitt er også opptatt av å gi en kontrastrik fremstilling. På denne måten blir moderne digital fotografering et hjelpemiddel til å konservere inntrykkene mine, og den gamle teknikken med grafisk trykk til et kunstnerisk uttrykk. Jeg har satt sammen disse fotografiske øyeblikksbildene som et puslespill til en collage, for så å gi en fortolkning av disse med mitt grafiske arbeid. Teknikken med fotopolymertrykk gir meg muligheten av å manipulere de fotografiske mønstrene og sette disse inn i en ny kunstnerisk sammenheng.

"Kvadratur #7"
material gravure print& etching
50 x 70 cm

"Kvadratur #4"
material gravure print& etching
50 x 70 cm

"Kvadratur #9"
material gravure print& etching
60 x 90 cm"Kvadratur #13"
material gravure print& etching
50 x 70 cm

"Kvadratur #16"
material gravure print& etching
50 x 70 cm

"Kvadratur #6"
material gravure print& etching
60 x 90 cm"Kvadratur #17"
material gravure print& etching
50 x 70 cm

"Kvadratur #14"
material gravure print& etching
50 x 70 cm

"Kvadratur #15"
material gravure print& etching
60 x 90 cm"Kvadratur #12"
material gravure print& etching
50 x 70 cm

"Kvadratur #2"
material gravure print& etching
50 x 70 cm

"Kvadratur #8"
material gravure print& etching
60 x 90 cm"Kvadratur #1"
material gravure print& etching
50 x 70 cm

"Kvadratur #10"
material gravure print& etching
50 x 70 cm