"Ex Libris", gjennom tidene - Utsmykking av Kongerød Ungdomsskole/Skien


 

Fra konseptet: "Ex Libris", gjennom tidene

 

Ideen til temaet „Ex Libris, gjennom tidene“ er å sette en standard for Kongerød skole som skal gjenspeile seg i den kunstneriske utformingen. Ideen er å oppta skolens historie i fortiden og fremtidens visjoner. Kunsten vil tematisere forbildefunksjonen, personlighetsutviklingen og de kollektive følelser og å gjøre dette til en synlig opplevelse som elevene kan ta og føle på.

Skolens spesielle grunnprinsipper, som det å være en „MOTskole“ og å huse et eget bibliotek, preger det kunstneriske utsagnet på samme måte som temaet „sitte- og aktivitetskulptur“. Menneskelige dyder brukes som modell, i form av indre verdier som ledsager og utformes hos de enkelte elevene i løpet av skoletiden. Et annet viktig synspunkt er ideen om at elevene på skolen skal kunne delta aktivt i kunstverket. Ideen om å gi skolen en formell og innholdsmessig kunstnerisk realisering som med hensyn til et tidsaspekt som er varig og som danner et innvendig sentrum.

Ideen er å skape et helhetskunstverk av naturmaterialene stein og tre for å overføre ideen som formelt gjennom format, kraft og dynamikk bidrar til å skape et innbydende, naturlig og behagelig miljø utendørs. Skolens elever og de besøkende inviteres til å bruke skulpturene: å forstå, å skjønne, å akseptere og å integrere disse i skolehverdagen. Det legges en grunnstein for Kongerødskolen som vil følge skolen og utviklingen dens i fremtiden.