Klangskulpturen "Tubular Bell", et fredsmonument for NVIO

Tegning "Tubular Bell"
Tegning "Tubular Bell"

Fra konseptet: "Tubular Bell"

 

Det tematiske innholdet vil utgjøre en kunstnerisk utfordring som skal gjøres forståelig for det brede publikummet. Innhold som: NVIO- og veteranskjebner, krig og fred, menneske og menneskelighet, konflikter og forsoning, politikk og militærvesen, død og sorg, tap og minner, fortid og fremtid, kommunikasjon og opplysning. Det har vært viktig å finne et sammenbindende element, og ideen oppsto med hjelp av toner og klanger om å tale til sanseoppfatningen. Klangen som sansebilde for iakttakelse og fornemmelse, men òg den flyktige tonen som seler fra gårsdagen, i dag og i morgen. For å skape en tone, eventuelt en klang, oppsto ideen om gangbare, musikalske vindspill. I vinden skaper ulike materialer sfæriske klanger.

Klangskulpturen bør likeledes også kunne skape stemningsfulle og besindige toner. Som instrument brukes en tre meter lang ”rørklokke”, som på engelsk kalles ”Tubular Bell” og har fasong som en lang, hul metallform. Denne Tubular Bell betegnes i musikken som ”Idiofon” fordi den skaper klanger ut av seg selv. I motsetning til kirkeklokker er ”rørklokken” i sin form lik øverst og nederst, noe som gjør at tonene oppfattes som harmoniske. Man skjelner mellom ”slagtonen”, som er kort og kraftig, og "ettertonen", som toner lenge og kan holde én tonehøyde.