"Tempus", tidens hage- Kunst til å oppdage, oppleve og forstå -

Model "Tree of life"
Model "Tree of life"

Fra konseptet: "“Tempus”, tidens hage" 

 

....På skolens uteområde skal temaet ”tid” behandles på en synlig og opplevelig måte, med krav om å skape en tilknytning til den historiske omgivelsen og å integrere kunstneriske og moderne aspekter. “Tidens hage” skal gi elevene adspredelse fra den travle skolehverdagen og vekke interessen deres. Kunstprosjektet omfatter innholdsmessig og visuelt det utendørsarealet som er avsatt til kunst på Borge skole.

Alle skulpturene står i forbindelse med hverandre. Forskjellige steinsorter fra Norge skal bevitne tidens løp og materialet skal ha sammenheng med de kulturelle og naturlige omgivelsene til Borge skole. I istiden ble Norge formet av stein som overførte og etterlatte skrifttegn fra den levende historien til de nordiske folkene. I dagens Norge er stein også av stor betydning når det gjelder image og livsfølelse. De arkeologiske funnene fra viking- og romertiden i form av religiøse steinsettinger eller helleristninger skal gjenspeile seg i kunstprosjektet og spenne en bue over til elevenes moderne, åndelige verden....