Nesjarmonumentet i Helgeroa/Larvik

Fra konseptet: "Nesjar 2016"

Slaget ved Nesjar

"..Slaget ved Nesjar som stod i 1016 regnes som et av de mest avgjørende sjøslag i vikingtiden. Her seiret Olav Haraldsson (senere Olav den Hellige) over Svein Jarl. Olavs seier gjorde at han som første konge siden Harald Hårfagre, klarte å få herredømme over hele Norge. Dette var et viktig skritt mot kristningen av landet, som markerer slutten på vikingtid og starten på middelalderen.

 

 

Slaget som Olav Haraldsson vant ved Nesjar på kysten utenfor Brunlanes spiller en avgjørende rolle i norsk historie og satte varig preg på norsk kulturhistorie, dens politiske og sosiale utvikling i århundrer fremover. I følge sagaen reiser Olav Haraldsson et stort kors på kysten i nærheten av Helgeroa for å symbolisere innføringen og overholdelsen av kristendommen i Norge. Denne tydelige demonstrasjonen på kristen tro var sannsynligvis synlig både til vanns og lands som symbol og landemerke.

 

I 2016 feirer denne historiske hendelsen, „Slaget ved Nesjar“ i 1016, tusenårs- jubileum og kunsten fikk i oppdrag å skape et monument som visuelt skal dokumentere og minne om dette slaget og samtidig formidle den nasjonale

betydningen for Norge. Minnesmerket skal vekke oppmerksomhet, markere stedet, transportere innhold og representere nordisk kultur..."