"Genesis", heliksseilet - Thor Heyerdahl Monument


Fra konseptet:

“Genesis”, heliksseilet - Oppstått fra livet, formet av tiden

Idè for: Thor Heyerdahl Monument i Larvik

 

"..Thor Heyerdahls livsverk beskriver en dyp fasinasjon for mennesker og deres omgivelser, kulturelle røtter og sosiale opprinnelse – på den måten oppsto ideen om ”genesis”. Historien om alt livs opprinnelse er knyttet sammen med dets genetiske anlegg, og dets videreutvikling er preget av ytre påvirkninger. Som symbol for all opprinnelse skal en heliks gi kunsten dets idégrunnlag.

Oppbyggingen definerer kromosomenes genetiske bestanddeler, som representerer grunnlaget for alle arveinformasjoner. Heliksens form beskrives med en spiral som kan dreie seg til uendeligheten. Forstørres heliksens spiralform betydelig, oppstår assosiasjonen til et overdimensjonert seil som utsettes for naturkreftene på moloen, og som kommuniserer med sine omgivelser.

Sollys reflekteres i den dreiende bevegelsen og gir skulpturen dens levende og fasettrike karakter. Moloen trekkes bevisst inn i kunsten, og tid synliggjøres i bevegelsen. ”Heliksseilet” som skulptur forbinder seg optisk med moloen til assosiasjonen ”skip” som ligger for anker foran porten til Larvik og relaterer seg til moloens proporsjoner. Kunstobjektet ”Genesis” utnytter symboler fra forskningen, lik assosiasjonen ”gen”, og transporterer budskapet om sjøfart og eventyr. Begrepene kunst, natur og teknikk bindes sammen.

Med en overdimensjonal skulptur skal Larvik få en signatur som minner en om Thor Heyerdahls livsverk, som gir menneskene en positiv impuls og havneinnfarten en kunstnerisk karakter."...