"Atlas", solbrønnen, Utsmykking av Høvik Stoppen Skole i Lier

 

Fra konseptet: "Atlas, solbrønnen"

 

"...En av skoletorgets midterste søyler ”erstattes” av en gedigen labradorsøyle. Det skapes et sentrum i rommet som optisk skyver de andre søylene i bakgrunnen, men likevel danner en rekke med dem. Steinskulpturen skaper en forbindelse fra gulvet til hallens tak og gir et gedigent totalinntrykk med en samlet høyde på 7,5 meter.

Til den kunstneriske utformingen av brønnskulpturen bruker jeg som utgangspunkt en stor, sammenhengende larvikitblokk. For å få til et fritt spill i vannet, og for å gjøre overflaten mer interessant deler jeg blokken inn i fem ulikt store stykker. 

Disse fem labradorstykkene danner sammensatt et hele, og likevel har hvert element i seg selv en egen fornemmelse. De vris og stilles oppå hverandre, slik at det oppstår vinkler og kanter. Til tross for den grove overflaten med noen inn- og utbuktninger holder inntrykket av en bærende søyle seg. 

For å understreke bæringen av taket, henholdsvis søylens oppstøttende virkning òg hva gjelder temaet ”Atlas”, utvider formen seg fra det øverste steinelementet og litt ut i taket. Det oppstår en optisk større bæreflate og gir bedre dynamikk til hele formen...."