Årstidene Skulpturer - Utsmykking av Åssiden vidergående skole/Drammen

Fra konseptet: "Å Oppleve Kunstobjekter"

 

...Skulpturer heter "Årstidenes Skulpturer" og bestar av en sommerskulptur, en vinterskulptur og en vår-/høstskulptur. Som årstidene skal skulpturene lede elever, lerer og gjeste gjennom året. Skulpturene minner på øyer som gir en føleser av varme og avslapping. Dersom kommuniserer skulpturene med verandre og skaper en ny dimension i omgivelsel. Skulpturer ble en tungdepunkt mot architekturen. Og so skal di forføre for å tar enpause fra skole stressen.

 

..Ideene om en sommer- og vinterstein fører automatisk til "vår- og høstøyen". Vår og høst er årstider for overgang og forvandling. Livfullt, omvekslende og uten lang varighet. Forbindelsen til sommer og vinter. Av den grunn er ideen om å skape en "vår-høst" øyskulptur oppstått. Et av de andre viktige punktene på skoletomta definerer: Forbindelsene. Overgangene. En ekstra øy av blå lysende labrador i kombinasjon med treverk forbinder sommerog vinterskulpturen. Og forbinder også parkeringsplassen med hovedinngangsområdet. Kunstobjektet står strategisk på nord-syd og øst-vest aksen. Det er ingen vei utenom. Objektet kan sees fra nesten alle steder på tomten. Slik er den et uunngåelig oppholdssted og møtested fra alle retninger. Derfor er også "treverandaen" lagt rundt hele objektet. "Vår-høstskulpturen" skal understreke betydningen av sommer- og vinterskulpturen....