/ Temporary Imprints

/ Material Imprints


 Imprints

 

Grafiske trykk kan synliggjøre tid, skape bilder og på denne måten fortelle historier. Hver enkelt brukt metallplate etterlater spor som bevitner hendelser, det opplevde. Skrotplasser er dermed et gjemmested for ekte grafiske skatter. Allslags skade på metalloverflaten kommer til syne på trykk og fasinerer gjennom struktur, overflate, form eller linje. Kunsten oppdager det skjulte og formidler individuelle inntrykk og fortolkninger.
En syreskvett, nye koldnål-linjer eller individuelle fargebestemmelser – hver metallplate kan også tjene som grunnlag for nye kunstneriske utsagn.

I tidsprosessen gir metalloverflatens avtrykk en kortvarig synliggjøring av skjult grafikk: „Temporary Imprints“. En fin utfordring er den individuelle manipulasjonen av de materielle maler og leken med assosiasjoner. Her kommer inspirasjonen utenfra og blander seg med egne billedverden