/ "Ex Libris", papir & stein

Hva kommer til syne når du åpner opp en steinbok? Hvordan ser sidene ut?

Er det en bok? Hva står skrevet i den?

Disse grafiske arbeidene til temaet: «Ex Libris, fra steinbøkene» har åpnet opp de skulpturelle steinbøkene til billedhuggeren Martin Kuhn og gjør et forsøk på å skape en forbindelse mellom den 3-dimensjonale billedhuggerkunsten og denne 2-dimensjonale grafiske fremstillingen av innholdets impresjoner. Stein og papir og dermed material og grafikk skal utfylle hverandre gjensidig og formidle assosiasjoner til struktur og innhold i de individuelle steinbøkene. Fremfor alt var det viktig å fange fargenes atmosfære til det geologiske materialet og overføre dette til papir.

De geologiske steinbøkene demonstrerer forskjellige, norske steinarter og vitner om geologisk utvikling og tidsmessig forgjengelighet. Det å åpne en steinbok og lese på sidene fullbyrdes i betrakterens forestilling. Herved er naturen en kreativ forfatter som har foreviget spor og avtrykk i materialet etter millioner av år. 

Disse imaginære steinsidene viser tegn på tekstur, i tillegg til struktur og farge. De er også i stand til å reagere på omgivelsene mens du blar gjennom. Slik kommer tidens tegn til syne, i form av forvitring og forfall eller overflater som bærer preg av været og synlige omriss etter planter. Denne illustrasjonen av naturlige prosesser preger egne billedverdener og gjør det mulig å lese bokens steinsider. Tegninger, bilder og til og med skrifter kan gjenkjennes i overflatens grafiske elementer og den geologiske steinboken påføres en karakteristikk og litterarisk berettigelse som gjør at den ikke bare utvendig kan gjenkjennes som en bok. Dette er en illustrasjon av tid.