.kunstfeltstålaker

 

”Kunstfelt Stålaker” ønsker å skape en plattform for ideene til kunstprosjektene og å muliggjøre et samarbeid med institusjoner, tjenesteytere og andre kunstnere.

 

 

kunstfeltstalaker@hotmail.com

Kulturnatt Larvik 2019