/ vita

 

- født 1965 i Chicago/USA

- oppvokst i USA, Russland, Tyrkia og Tyskland

- bosatt i Larvik/Tjølling

 

1987 – 1990      Studium ved ”Friedrich-Wilhelm University”, Bonn/Tyskland

                        „Germanistikk og  filosofi“

 

1991 – 1996     “Grafisk design” og “Kunst” studier

                        ”Høgskole for Kunst og Design/Nye Medier”, Hannover/Tyskland

 

1996 – 2002     Ansatt innen reklame bransjen og freelance grafiker i Hamburg, Hannover og Berlin

                       Veieleder ved Grafikk og Webdesignskolen i samarbeid med IHK Berlin

siden 2002        - Kunst i offentlige rom prosjekter, konsept og realisasjon med utsmykkinger 

                        - kunstner for trykkgrafikk

                        - medlem av NBK, Norske Billedkunstner og VBK, Vestfold Bildende Kunstnere

                        - medlem av KKV-Bohuslän, Sverige

                        - etablering av „Kunstfelt Stålaker“ for å støtte kunst og kultur