.vita- Født 1965 i Chicago/USA

- Oppvokst i USA, Russland, Tyrkia og Tyskland
 - Bosatt i Larvik/Tjølling

 

siden 2002     - Kunst i offentlige rom prosjekter, konsept og realisasjon med utsmykkinger 

                         - Kunstner for trykkgrafikk med trykkverksted i Tjodalyng/Larvik

                         - Medlem av NBK, Norske Billedkunstner og VBK, Vestfold Bildende Kunstnere

                         - Medlem av KKV-Bohuslän, Sverige

 

                         - Etablering av „Kunstfelt Stålaker“ i Larvik for å støtte kunst og kultur

 

1996 – 2002     - Ansatt innen reklame bransjen og freelance grafiker i Hamburg, Hannover og Berlin

                          - Kunstner for trykkgrafikk

1991 – 1996     - Veieleder ved Grafikk og Webdesignskolen i samarbeid med IHK Berlin

                              “Grafisk design” og “Kunst” studier

 

1987 – 1990      - ”Høgskole for Kunst og Design/Nye Medier”, Hannover/Tyskland

                            - Studium ved ”Friedrich-Wilhelm University”, Bonn/Tyskland

                               „Germanistikk og filosofi“